De wet- en regelgeving verandert met de dag. Hierdoor is het pensioenstelsel in Nederland voortdurend in beweging. Een gegarandeerde oudedagsvoorziening wordt steeds onzekerder. Daarom is een goed pensioenadvies voor u als ondernemer van groot belang.

Uitgebreide inventarisatie
Bij het beoordelen van uw situatie, brengen we in een uitgebreid inventarisatiegesprek uw huidige financiële situatie in beeld. Uw pensioen is namelijk een onderdeel van uw totale financiële planning. Uw totale inkomens- en vermogenssituatie nemen we mee in ons advies.

Uw pensioen
In ons pensioenadvies zullen wij aangeven hoe u uw pensioen het beste kan opbouwen, in eigen beheer (DGA), extern bij een verzekeringsmaatschappij of in privé. De keuze is mede afhankelijk van uw inkomens- en vermogenssituatie. Tevens zullen wij aandacht besteden aan onvoorziene risico's, zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Pensioen in eigen beheer
Indien uit ons advies blijkt dat pensioen in eigen beheer voor u interessant is of dat u nu al pensioen in eigen beheer heeft en niet zeker weet of u pensioenopbouw voldoet aan de huidige wet- en regelgeving, kunnen wij u verder helpen.

Zo kunnen wij de benodigde juridische documenten zoals de pensioenovereenkomst opstellen en screenen. Daarnaast kunnen wij de actuariële berekeningen verzorgen voor bijvoorbeeld de jaarlijkse pensioenopbouw, premievrij maken, ingegaan pensioen en de dividendtoets.

Meer informatie over uw pensioen? Neemt u dan contact met ons op.

contact