Salarisverwerking
Salarisverwerking is meer dan alleen het berekenen van het bruto-nettoloon. Bij salarisverwerking krijgt u te maken met onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimproblematiek. Het verlonen is een maandelijks terugkerend proces waarbij kwaliteit en continuïteit van groot belang zijn.

Op de volgende gebieden kan VGK Accountants Adviseurs u uitstekend van dienst zijn:

 • verzorgen salarisadministratie
 • aanleveren salarisstroken
 • verzorgen aangifte loonheffingen
 • jaarwerk
 • proforma loonberekening
 • pensioenen
 • arbodienst
 • ziekteverzuimverzekering
 • sociale verzekeringen
 • arbeidsovereenkomsten

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, kunnen wij uw salarisadministratie ook online aanbieden. Zie ook onze instructiefilmpjes.

HRM
Essentieel voor uw bedrijf zijn uw medewerkers. Zij vormen uw belangrijkste ‘kapitaal'. Wij adviseren u graag bij de organisatie van uw onderneming.

Wij bieden u ondersteuning op de volgende ‘personele' terreinen:

 • personeelsbeleid
 • employee benefits (werknemersvoordelen)
 • begeleiding en ondersteuning van directie/medewerkers bij personeelsregelingen
 • begeleiding bij conflictsituaties en begeleiding van ontslagprocedures
 • werving en selectie
 • ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • vraagstukken betreffende (ziekte)verzuim (bijvoorbeeld in het kader van de Wet verbetering Poortwachter)
 • opstellen van personele regelingen (zoals kinderopvang)
 • opstellen van personeelsadvertenties
 • verzuimbegeleiding en re-integratie

Meer informatie over HRM Salarisverwerking? Neemt u dan contact met ons op.

contact