Hypotheek, pensioen, beleggingen, arbeidsongeschiktheid, vroegtijdig overlijden; voorbeelden die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor uw financiële situatie. Wilt u weten wat de gevolgen zijn en of u uw financiële wensen kunt (blijven) realiseren? Dit zonder onverantwoorde financiële risico’s te lopen? 
Vraag ons dan om een persoonlijke financiële planning! 
Een financiële planning geeft een duidelijk overzicht van uw huidige en uw te verwachten financiële situatie.

Uitgebreide inventarisatie
Voordat wij uw financiële planning gaan opstellen, brengen we in een uitgebreid inventarisatiegesprek uw huidige financiële situatie in beeld. Salaris, verzekeringspolissen, pensioenopgaven, spaartegoeden, leningen, alles wordt overzichtelijk voor u in kaart gebracht. 

Uw financiële planning
Na een uitgebreide analyse stellen wij uw persoonlijke financiële plan samen. Een goed financieel plan geeft u in één oogopslag een helder inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie. Het houdt rekening met uw wensen en biedt de door u gewenste zekerheid voor later! Ook financiële risico’s, zoals arbeidsongeschiktheid en overlijden, komen aan de orde. Daarnaast wordt, waar nodig, aandacht besteed aan specifieke aspecten zoals vermogensontwikkeling, nalatenschapsplanning en fiscaliteiten.

Regelmatig contact
Veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden en/of de wetgeving kan uw financiële situatie wijzigen. Misschien veranderen uw wensen en prioriteiten. Regelmatig contact met uw adviseur is dan ook gewenst. Het geeft ons de gelegenheid om u niet alleen op de korte- maar ook op de lange termijn van passend financieel advies te voorzien!

NALATENSCHAPSPLANNING

Staat u wel eens stil bij de vraag hoe u uw nalatenschap wilt regelen? 
Bij nalatenschapsplanning adviseren wij u over welke maatregelen u kunt treffen om successierecht te besparen. Wij geven u inzicht in de gevolgen van vermogensoverdracht bij leven door schenkingen of bij overlijden. 

Het beoordelen van eventueel aanwezige testamenten en huwelijkse voorwaarden mag in het totaaladvies niet ontbreken.

Nalatenschapsplanning is vaak onderdeel van een persoonlijke financiële planning.

Meer informatie over een persoonlijke financiële planning? Neemt u dan contact met ons op.

contact