Natuurlijk hebben onze accountants een goed gevoel voor ‘de cijfers’. Of het nu gaat om de kwartaalrapportages of de jaarstukken: u kunt er altijd van op aan dat deze waterdicht in elkaar zitten. Maar om uw onderneming echt verder te helpen, vinden wij het belangrijker om het verhaal áchter de cijfers te ontrafelen. Waarom gaat het zoals het gaat? Waar liggen de knelpunten? Hoe kan uw financiële huishouding nog optimaler worden ingericht? Samen zorgen we zo voor meer grip op uw bedrijfsvoering.

Voor vrijwel alle dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons terecht, zoals:

 • samenstellen van jaarrekeningen
 • administratieve dienstverlening
 • tussentijdse rapportages / begrotingen
 • startersbegeleiding
 • administratieve organisatie en interne controle
 • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging
 • opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen
 • rentabiliteitsonderzoeken
 • bedrijfseconomische advisering
 • analyse van resultaatontwikkeling
 • verzorgen van accountantsverklaring

Administratieve dienstverlening
Mits goed ingericht, vormt de administratie een bron van essentiële informatie voor uw bedrijf. Op basis hiervan kunt u uw onderneming doelgericht ‘sturen’. Daarnaast worden eventuele problemen tijdig gesignaleerd. Wij begeleiden u graag bij het effectief opzetten van uw financiële administratie. Desgewenst kunt u uw administratie ook geheel aan ons uitbesteden. Tevens zorgen we ervoor dat uw administratie voldoet aan de fiscale wet- en regelgeving. Tevens kunnen wij de aangiften omzetbelasting verzorgen.

Om de boekhouding gemakkelijker en gebruiksvriendelijker te maken bieden wij ook online boekhouden aan.

Accountantscontroles
Steeds meer ondernemingen (maar ook stichtingen en verenigingen) roepen de hulp in van een accountant voor de controle van de jaarstukken. Enerzijds omdat subsidieverstrekkers, brancheorganisaties of banken dit voorschrijven, anderzijds omdat het waardevolle informatie oplevert. Bijvoorbeeld over hoe u uw onderneming nog efficiënter kunt inrichten. Of over welke specifieke (fiscale) bedrijfsrisico’s u kunt voorkomen.
Bovendien zijn de vrijwillige accountantscontroles nuttig voor onder meer uw aandeelhouders. Ook kunnen ze het verschil maken bij krediet- en subsidieaanvragen bij een financiële instelling.

 Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op.

contact