Ook in 2016 mag u via de vrije ruimte van de werkkostenregeling € 2.400 zonder aanvullende voorwaarden aan werknemers uitdelen. De aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium van de WKR die op Prinsjesdag werd aangekondigd, heeft geen gevolgen voor deze optie. De aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium is bedoeld om te voorkomen dat er toch werkgevers zijn die de belasting omzeilen door grote bonussen in de vrije ruimte te brengen.