Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. In deze uitgave staan artikelen in over onder andere:

 • Massaal bezwaar box 3 2017
 • Waardering verhuurde woningen in box 3
 • Inkomsten uit verhuur tuinhuis niet belast

Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel nummer 3 2018

Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. In deze uitgave staan artikelen in over onder andere:

 • Omzetbelasting en privégebruik auto
 • Wonen in het buitenland en hypotheekrente aftrek
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en exploitatie vastgoed
 • Uitfasering pensioen in eigen beheer

Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel nummer 2 2017

 

 

Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. In deze uitgave staan artikelen in over onder andere:

 • Hanteer het juiste bijtellingspercentage bij de auto van de zaak
 • Oudedagsverplichting bij overlijden
 • 30%-regeling wordt weer aangepast

Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel nummer 2 2018

Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel nummer 1 2017

Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. In deze uitgave staan artikelen in over onder andere:

 • BTW op aanschaf zonnepanelen tijdig aangevraagd
 • Bitcoins en belasting
 • Landbouwregeling afgeschaft per 1 januari 2018

Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel nummer 1 2018

Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel nummer 4 2016

Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. In deze uitgave staan artikelen in over onder andere:

 • Dividendbelasting voor coöperaties
 • Op tijd betalen premie lijfrente
 • Aftrek scholingskosten alleen nog in 2017 en 2018
 • Investeringsaftrek

Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel Nummer 4 2017

Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel nummer 3 2016

Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. In deze uitgave staan artikelen in over onder andere:

 • Lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werkgevers
 • Loonkostenvoordelen (LKV) vanaf 2018
 • Restschuld eigen woning
 • Bijtelling privégebruik auto gewijzigd 

Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel nummer 3 2017

 
Onder de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is elke werkgever verplicht om aan zijn werknemers minimaal het netto-equivalent van het wettelijk minimumloon uit te betalen. Inhoudingen op dit netto-equivalent zouden per 1 januari – en later per 1 juli – 2016 verboden worden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten het verbod nogmaals uit te stellen, dit keer tot 1 januari 2017.
 
Veel werkgevers die voor werknemers rechtstreeks huur of zorgverzekeringspremie betalen, waren bang dat werknemers financieel in de problemen zouden komen door het verbod op inhoudingen op het minimumloon. Minister Asscher heeft hun bezwaren serieus genomen: huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering mogen wel ingehouden worden en rechtstreeks betaald worden. Daar worden wel voorwaarden aan verbonden, zoals een maximumbedrag of een maximumpercentage van het wettelijk minimumloon. Voor huisvesting komt er mogelijk een kwaliteitseis, waardoor werkgevers alleen rechtstreeks kunnen betalen aan woningbouwcorporaties of private verhuurders met een bepaald certificaat.