Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. In deze uitgave staan artikelen in over onder andere:

 • BTW op aanschaf zonnepanelen tijdig aangevraagd
 • Bitcoins en belasting
 • Landbouwregeling afgeschaft per 1 januari 2018

Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel nummer 1 2018

Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel nummer 4 2016

Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. In deze uitgave staan artikelen in over onder andere:

 • Dividendbelasting voor coöperaties
 • Op tijd betalen premie lijfrente
 • Aftrek scholingskosten alleen nog in 2017 en 2018
 • Investeringsaftrek

Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel Nummer 4 2017

Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel nummer 3 2016

Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. In deze uitgave staan artikelen in over onder andere:

 • Lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werkgevers
 • Loonkostenvoordelen (LKV) vanaf 2018
 • Restschuld eigen woning
 • Bijtelling privégebruik auto gewijzigd 

Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel nummer 3 2017

 
Onder de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is elke werkgever verplicht om aan zijn werknemers minimaal het netto-equivalent van het wettelijk minimumloon uit te betalen. Inhoudingen op dit netto-equivalent zouden per 1 januari – en later per 1 juli – 2016 verboden worden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten het verbod nogmaals uit te stellen, dit keer tot 1 januari 2017.
 
Veel werkgevers die voor werknemers rechtstreeks huur of zorgverzekeringspremie betalen, waren bang dat werknemers financieel in de problemen zouden komen door het verbod op inhoudingen op het minimumloon. Minister Asscher heeft hun bezwaren serieus genomen: huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering mogen wel ingehouden worden en rechtstreeks betaald worden. Daar worden wel voorwaarden aan verbonden, zoals een maximumbedrag of een maximumpercentage van het wettelijk minimumloon. Voor huisvesting komt er mogelijk een kwaliteitseis, waardoor werkgevers alleen rechtstreeks kunnen betalen aan woningbouwcorporaties of private verhuurders met een bepaald certificaat.

Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. In deze uitgave staan artikelen in over onder andere:

 • Omzetbelasting en privégebruik auto
 • Wonen in het buitenland en hypotheekrente aftrek
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en exploitatie vastgoed
 • Uitfasering pensioen in eigen beheer

Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel nummer 2 2017

 

 

Ook in 2016 mag u via de vrije ruimte van de werkkostenregeling € 2.400 zonder aanvullende voorwaarden aan werknemers uitdelen. De aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium van de WKR die op Prinsjesdag werd aangekondigd, heeft geen gevolgen voor deze optie. De aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium is bedoeld om te voorkomen dat er toch werkgevers zijn die de belasting omzeilen door grote bonussen in de vrije ruimte te brengen.

Periodiek brengt VGK Accountants Adviseurs een nieuwsbrief uit. Hieronder kunt u de Fiscaal Actueel in PDF downloaden:

Fiscaal Actueel nummer 1 2017

De meeste Nederlandse werknemers betalen per 1 april meer loonbelasting en houden daardoor netto minder loon over. Inkomens tot 1.750 euro per maand (eerste schijf) zien geen verschil. De hogere belastingtarieven gelden alleen voor de tweede en derde schijf. De verhoging van het belastingtarief van 40,20% naar 40,40 % werd pas in december bekend, waardoor deze per 1 januari nog niet doorgevoerd kon worden. Om naheffing te voorkomen, volgt er per 1 april een "ïnhaalslag" over de eerste drie maanden. De resterende negen maanden van dit jaar wordt er gerekend met een tarief van 40,46%.